Adviseur omgeving (Den Haag)

Functieomschrijving

Plaats in de organisatie/werkgebied
Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over weg, spoor, water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken (DGLM) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. De directie Luchtvaart maakt zich in nationaal en internationaal verband sterk voor een veilige, duurzame en concurrerende luchtvaart in, van en naar Nederland. De directie doet dit op basis van de Luchtvaartnota 2020-2050. Binnen de directie werkt de afdeling Beheer en Omgeving aan het versterken van de realisatiekracht van de directie Luchtvaart. Beheer en Omgeving is onder andere verantwoordelijk voor de omgevingsstrategie van de directie en het vormgeven, coördineren en uitvoeren van het omgevingsmanagement van alle grote programma’s en projecten. In totaal zijn er 10-15 omgevingsmanagers en -adviseurs werkzaam bij deze afdeling. De functie Adviseur omgeving valt onder de afdeling Beheer en Omgeving.

Taken/werkzaamheden

Als adviseur omgeving ga je aan de slag, met name voor het project Schiphol. Je ondersteunt de omgevingsmanager Schiphol door het meedenken en opstellen van reacties op burgerbrieven, het organiseren van stakeholdergesprekken en stakeholderbijeenkomsten en het bijhouden van stakeholderdossiers. Je monitort daarbij de voortgang van de werkzaamheden en rapporteert hierover regelmatig aan de omgevingsmanager. Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Uitvoeren van de omgevingsstrategie onder leiding van de omgevingsmanager;
 • Opstellen van brieven aan burgers (schriftelijke beantwoording van vragen van burgers);
 • Telefonisch contact naar aanleiding van burgerbrieven (mondelinge beantwoording van vragen van burgers)
 • Ondersteunen van de omgevingsmanager Schiphol met betrekking tot acties vanuit het project richting de omgeving;
 • Ondersteunen van de omgevingsmanager Schiphol in het organiseren van stakeholdercontacten en bijeenkomsten;
 • Bijhouden van stakeholderdossiers;
 • Ondersteunen van de omgevingsmanager Schiphol met betrekking tot het realistisch plannen en inschatten van de benodigde tijd, middelen en capaciteit, en dit overzichtelijk bijhouden voor iedere mijlpaal.

Werkervaring/Opleiding

 • Je hebt Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Je hebt minimaal 2-3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken;
 • Je hebt minimaal 2-3 jaar aantoonbare werkervaring in het organiseren van bijeenkomsten;
 • Je bent omgevingssensitief en hebt bij voorkeur enige ervaring met omgevingsgerichte vraagstukken (betrekken van belangen en betrokkenen; participatiebijeenkomsten).

Soft skills

Analyseren: Je legt verbanden tussen wat je hoort uit de omgeving van jouw project en de
gegevens/informatie vanuit het project zelf. Je weegt gegevens en alternatieve handelwijzen
tegen elkaar af en komt op basis hiervan tot een goed advies. Je brengt de voor- en nadelen
van verschillende mogelijkheden naar voren. Dit uit zich o.a. in het schrijven van
burgerbrieven, bijhouden van stakeholderdossiers en het organiseren van
stakeholderbijeenkomsten

Samenwerken: Je stemt tijdig af met je collega’s. Je trekt samen op om het doel te bereiken. Je functioneert
goed in een team waar je met verschillende partijen taken en besluiten moet afstemmen.

Klantgerichtheid: Je verdiept je in de belangen van de omgeving. Je onderhoudt contacten met betrokkenen
binnen de Directie Luchtvaart. Je werkt aan een goede relatie met je directe collega’s, en
verdiept je in hun belangen.

Inlevingsvermogen Je houdt rekening met de gevoelens en behoeften van anderen. Je kunt goed luisteren en
toont oprechte interesse.

Hard skills


Plannen en organiseren: Je maakt een realistische planning en een realistische inschatting van de benodigde tijd,
middelen en capaciteit.
Je stemt je aanpak af met je omgevingsmanager Schiphol.
Je past het proces aan als de situatie daarom vraagt.
Je hebt lol in het organiseren van bijeenkomsten met bewoners en belanghebbenden, inclusief de praktische voorbereiding.

Zelfontwikkeling: Je deelt je kennis met de collega’s, de omgevingsmanager Schiphol en het omgevingsteam
van de afdeling Beheer & Omgeving.

Wensen:

 • Affiniteit met het werkgebied luchtvaart;
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Startdatum opdracht: z.s.m.
Einddatum opdracht: 1 juli 2023 (12 maanden na startdatum)
Verlengingsoptie: 2 x 1 jaar
Verwacht aantal werkuren per week: 32
Standplaats werkzaamheden: Den Haag

Interesse? laat je cv achter in MS Word en we nemen zsm contact met je op

Bedrijfscultuur

Het onderwerp Schiphol is momenteel prominent in het nieuws. Een nieuw luchthavenverkeersbesluit is essentieel, belangrijke pijlers hieronder zijn de natuurvergunning (stikstof) en de geluidsproblematiek. Gelet op de urgentie is besloten voor de duur van twee á drie jaar voor Schiphol een aparte programma-organisatie in te richten die de problematiek voortvarend aanpakt. De komende tijd gaat worden gewerkt aan een programma dat goed geëquipeerd is op de complexe problematiek en de hoeveelheid maatschappelijke en politieke aandacht. Het Programma heeft de volledige regie op het vraagstuk stikstof en geluidsspoor en doet dit uiteraard in samenwerking met andere departementen, Schiphol, Provincie etc. Naar verwachting gaat deze aanpak meerdere jaren duren en zijn hiervoor ook middelen beschikbaar gesteld.

Locatie

Den Haag

Publish date

31.05.2022

Contactpersoon

B.J. Korver

Meer details
Match criteria
Regio
 • Zuid-Holland
Medewerkers
Bart Korver
Mobiel: (06) 1448 8009
© Copyright 2022 Clarox, All rights reserved.