Adviseur Inkoop Coördinatie

Nieuw

Functieomschrijving

De adviseur inkoop coördinatie is het trechterpunt voor alle medewerkers die iets willen inkopen
namens de Directie Luchtvaart. Zij/hij is namens de directie de eerste brug tussen de inkopende
beleidsmedewerker en de afdeling Inkoop. Het gaat om het proces van de inkoopaanvraag maar
heeft ook raakvlakken met de inhoud van het inkoopplan. Het doel is dat de inkoopaanvraag juist,
volledig en helder ‘de deur uitgaat’ richting de afdeling Inkoop. De inkoopcoördinator loodst de
beleidsmedewerker door het inkooptraject tot het moment dat de afdeling Inkoop het oppakt. De rol
wordt steeds ingevuld vanuit het perspectief van de eigen directie.

Daaronder vallen de volgende werkzaamheden:

 • Controle op het budget en het nemen van de nodige stappen als dit er niet toereikend is.
 • Draagt bij aan het opstellen en monitoren van de inkoopplanning.
 • Stuurt op het tijdig starten van inkoopaanvragen.
 • Begeleiden/adviseren bij de inkoopaanvraag en het opstellen van de benodigde documenten.
 • Het bewaken van een rechtmatig en doelmatig inkoopproces.
 • Adviseren bij het invullen van een prestatieverklaring.
 • Vraagbaak inzake inkoopaanvragen en inkoopzaken vanuit de directie.

Opleiding

 • HBO/WO

Werkervaring

 • Minimaal 5 jaar ervaring met administratief werk;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het werken bij de overheid;

Soft skills

 • Samenwerken;
 • Cijfermatig Inzicht
 • Analytisch vermogen op inhoud en proces;
 • Kunnen prioriteren.

Hard skills

 • Competent met Microsoft 365 programma’s;
 • Ervaring met SAP.
 • Inkoop opleiding zoals NEVI of gelijkwaardig.

Overige

 • Startdatum opdracht: 2 januari 2023
 • Einddatum opdracht: 31 december 2024
 • Verlengingsoptie: 3 x 1 jaar
 • Verwacht aantal werkuren per week: 32
 • Standplaats werkzaamheden: Den Haag

Interesse? laat je cv achter in MS Word incl. tarief en beschikbaarheid en we komen zsm bij je terug

Bedrijfscultuur

Het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken (DGLM) van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte,
schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over weg, spoor, water en
door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Afdeling Beheer en Omgeving
De afdeling Beheer en Omgeving beheert alle luchtvaartdossiers en zorgt daarbij voor goed
omgevingsmanagement. We maken onder meer de risico’s inzichtelijk, stellen planningen op en managen
de financiën. Dit doen we vanuit twee teams: team Beheer en team Omgeving. Hier werken in totaal
ruim dertig collega’s, waarvan een gedeelte op flexibele basis bij ons aan de slag is. De uitvraag voor deze
functie is geplaatst onder het team Omgeving.

Team Beheer
Het team Beheer bestaat uit: inkopers, projectbeheersers, financieel adviseurs, planners en
risicomanagers. Ongeveer de helft van hen is vast in dienst. Ons team zorgt er onder andere voor dat de
juiste collega’s op de juiste plek aan het werk zijn en dat specifieke expertise tijdig in huis is.

Team Omgeving
Goede relaties met onder andere omwonenden, bestuurders, bedrijven en vervoerspartners in de
omgeving. Daar gaan we voor met team Omgeving. In jouw geval focus je op o.a. de omgevingssignalen
uit de samenleving, maar zul je je ook bezig gaan houden met de voorbereiding voor Parlementaire
Zaken. Daarnaast zullen er ook diverse ad-hoc zaken spelen die je aandacht vragen.
Je zult nauw samenwerken met de andere coördinator Inkoop en de projectbeheersers.

Organisatiecultuur en professionaliteit
Vanuit het ministerie heeft de directie Luchtvaart behoefte aan een Coördinator Inkoop en Subsidies.
De directie Luchtvaart heeft als doel: de verdere ontwikkeling van een optimale netwerkkwaliteit ten
dienste van de Nederlandse economie door het scheppen van condities voor een concurrerende
luchtvaart en door het veilig en duurzaam accommoderen en faciliteren van dit netwerk in de lucht en op
de grond.


In 2024 wordt besluitvorming voorbereid op een aantal belangrijke luchtvaartdossiers. Voor elk van deze
dossiers is een goede betrokkenheid van de omgeving essentieel. De betrokkenheid van de omgeving is
deels voorzien in de vorm van wettelijke inspraak of zienswijzeprocedures, deels in het opbouwen van
een langdurige relatie met betrokken belanghebbenden in bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties of bewoners.

Locatie

Den Haag

Publish date

13.11.2023

Contactpersoon

B.J. Korver

© Copyright 2023 Clarox, All rights reserved.